Erasmus+

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Popiełuszki w Kopkach – beneficjent programu Erasmus+ Akcja KA1  Mobilność szkolnej kadry edukacji

‘Kształcenie bez barier’

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Czas tegorocznych wakacji, dla sześciu nauczycieli naszej szkoły, uczestników projektu ‘Kształcenie bez barier’ wiązał się z dwutygodniowym pobytem na szkoleniu zagranicznym w Wielkiej Brytanii.

W trakcie swojego pobytu uczestniczyliśmy w zajęciach języka angielskiego z elementami zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu wraz z metodologią nauczania oraz efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Mieliśmy możliwość odwiedzenia jednej ze szkół podstawowych w Scarborough, Northstead Community Primary School,  i zapoznania się na żywo z warunkami pracy, wyposażeniem i organizacją pracy szkoły. Naszym przewodnikiem był dyrektor szkoły, który wprowadził nas w tajniki funkcjonowania placówek publicznych. Szkoła zrobiła na nas spore wrażenie.

Oprócz codziennych zajęć w szkole, mieliśmy możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach organizowanych dla całej społeczności placówki w której odbywał się kurs. Była to okazja do zwiedzenia miasta, muzeów, zabytków historycznych, wizyty w teatrze i kinie, a także nawiązania nowych znajomości międzynarodowych. Weekendowe wycieczki umożliwiły zwiedzenie najciekawszych atrakcji turystycznych Yorkshire, jak np.: wizyta w York czy Whitby. Piękna tej części Wielkiej Brytanii nie da się opisać, koniecznie trzeba doświadczyć.

Pobyt na szkoleniu zagranicznym to niesamowita możliwość poznania życia codziennego i kultury kraju, okazja do obcowania z żywym językiem, co nie zawsze jest łatwe, szczególnie dla nowicjuszy.

Szkolenia w których uczestniczyliśmy odbyły się dzięki dofinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich w ramach programu Erasmus+ .

 


 

‘Education without boarders’

co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

 

During summer holidays, six of our teachers, participants of the project ‘Education without boarders’ co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union were taking part in the mobility – two weeks course in UK.

During our time there we took part in the courses of English where there was integrated language learning with other subjects (CLIL) enriched by methodology tips and effective  use of technology in teaching. We had a chance to visit one of Scarborough’s schools, Northstead Community Primary School and see in real conditions of work, equipment available and in general how is the school managed. We have talked to teachers, seen classes, what’s more our guide around school was a school principal. Very informative and enriching experience. The school has made a great impression on us.

Apart from every day classes at Anglolang we had a chance to participate in all sorts of extra activities such as: visits to museums and places of culture, theatres, cinemas. We had a great chance to make new contacts with course participants from other countries. Trips during weekends let us see new places, well known Yorkshire sites. Beauty of that part of the UK is not possible to describe, it must be seen.

Attendance of the international course is an incredible  opportunity to get to know everyday life and culture of the country, opportunity to interact with the language in real life situations, which is not always easy, especially for novices. The trainings we participated in were held thanks to the fact that our project has received funding from European Union Erasmus+ Programme.