Wykaz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach


 

Dyrektor mgr Halina Zięba

 


 

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym

 

Nauczyciel Przedmiot nauczany
Świta Ewelina

Nauczanie przedszkolne

Trybowska Marzena Nauczanie przedszkolne
Pająk Maria Kształcenie zintegrowane
Mila Maria Kształcenie zintegrowane
Marzena Grzybowska Kształcenie zintegrowane
Młynarska Teresa

Język polski
Język polski dla powracających z zagranicy

Hoskins Marta Język angielski
Zięba Halina

Przyroda

Geografia

Wioleta Wasąg Matematyka
Niedbała Justyna

Historia
Biblioteka
WOS

Gancarz Anna

Wychowanie fizyczne
Zajęcia świetlicowe

ks. Stępień Wiesław Religia
Małek Mariusz Technika
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka
Agnieszka Mądroń

Chemia

Andrzej Błaż

Fizyka

Mirosława Szyszka Burdzy

Język polski
Zajęcia logopedyczne

Wraga Krystian

Wychowanie fizyczne

Grodzicka Meyer Monika

Język niemiecki
Biologia
Pedagog specjalny
Zajęcia świetlicowe

Kosińska Karolina Psycholog
Wolicka Marzena Pedagog
Plastyka
Muzyka

 

Pracownicy administracji i obsługi szkoły

 

Szast Edward Konserwator
Konior Ewa  
Olko Maria  
Małek Teresa