Mamy Patrona…

 

         Ten jesienny dzień – 23 października 2014 roku – był jednym z najpiękniejszych i najważniejszych w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach. Odbyła się wtedy uroczystość nadania imienia ks. Jerzego Popiełuszki naszej placówce. Cała społeczność szkolna wcześniej starannie przygotowywała się na ten niezwykły moment, m.in. poznając dokonania Błogosławionego i uczestnicząc w poświęconym Mu konkursach.

Chcieliśmy, aby w wychowaniu wspierał nas  autorytet, na którym uczniowie mogliby się wzorować; który wskaże naszym wychowankom model postępowania wobec rodziny, przyjaciół i ojczyzny. Pragnęliśmy jednocześnie, aby była to osoba związana w jakiś sposób z Kopkami. I wtedy z pomocą przyszedł Ksiądz Proboszcz Wiesław Stępień, który przypomniał historię o obecności w naszej miejscowości Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Po zapoznaniu się z biografią wielkiego Kapłana i relacjami mieszkańców Kopek, uczniowie, nauczyciele i rodzice zgodnie orzekli, że to właśnie Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko będzie patronem naszej szkoły.

Postać ta jest nam bliska między innymi z tego powodu, że Kapłan ten przebywał w Kopkach, sprawował tu Mszę Świętą, modlił się i rozmawiał z mieszkańcami.

Mianowicie, w czerwcu 1972 roku, po święceniach, wraz z kolegami przyjechał do tutejszego kościoła, aby odprawić Mszę św. w intencji kleryka Zdzisława Soleckiego, który rok wcześniej, w tragicznych okolicznościach zmarł w Kopkach – podczas wakacyjnego wypoczynku utonął w Sanie.

Chcąc uczcić pamięć przyjaciela, młody ks. Jerzy Popiełuszko wraz z księżmi Bogdanem Liniewskim i Zdzisławem Wasińskim, 27 czerwca 1972 r. w tutejszym kościele odprawił Mszę św. prymicyjną w intencji tragicznie zmarłego kolegi. Ta niezwykła historia oraz postawa Błogosławionego Księdza Jerzego zainspirowała nas do podjęcia starań o nadanie Jego imienia naszej placówce. Wysiłek wszystkich został uwieńczony sukcesem! Po wypełnieniu obowiązkowych procedur, nadszedł dzień uroczystości.

            23 października 2014 roku o godz. 10.00 zebraliśmy się w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Kopkach, by uczestniczyć we Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego, Księdza Proboszcza Wiesława Stępnia, Księży Rodaków i Kapłanów z dekanatu.  W czasie homilii Ksiądz Biskup przypomniał życie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i Jego drogę do męczeństwa; upraszał zgromadzonych w świątyni o to, by pamiętali o wartościach przekazywanych przez Kapłana.

W czasie Mszy Św. nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły, który  jest wspólnym darem Księdza Proboszcza Wiesława Stępnia, Rodziców i mieszkańców Kopek i Koziarni. W poczcie sztandarowym godnie pełnili służbę Rodzice naszych uczniów: Pani Krystyna Kostyra, Pani Agnieszka Jabłońska i Pan Zenon Słoniec. Przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Małgorzata Toniak i Pan Jan Słoniec złożyli na ręce Jego Ekscelencji Księdza Biskupa serdeczne podziękowania za sprawowanie Mszy Świętej, wygłoszoną homilię i poświęcenie sztandaru szkoły.           

Po uroczystej Eucharystii Pan Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Ksiądz Biskup i przybyli Goście złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku naszego Patrona, a poczty sztandarowe złożyły Mu hołd.

           Następnie wszyscy udaliśmy się do szkoły, gdzie kontynuowaliśmy świętowanie obchodów dnia nadania imienia szkole. Najpierw Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Frankowski poświęcił tablicę pamiątkową, a Pan Burmistrz Waldemar Grochowski wraz z Panią Dyrektor Haliną Zięba dokonali odsłonięcia.

„Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest w dobro” – to jedne z ostatnich słów wypowiedzianych publicznie przez Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę na kilka godzin przed śmiercią – 19 października 1984 roku, podczas nabożeństwa różańcowego w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Wspólnie zdecydowaliśmy, że to one będą przyświecać pracy naszej szkoły i  zostaną umieszczone na tablicy pamiątkowej. Są rozwinięciem sentencji Świętego Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”. Ksiądz Jerzy uświadamiał, że to od człowieka zależy, co tworzy: dobro czy zło. I to człowiek decyduje, jak odpowie na zło:  dobrem czy złem. Chcielibyśmy wpajać tę ważną prawdę naszym uczniom, aby w przyszłości mogli kierować się nią w życiu. Chcielibyśmy, tak jak Błogosławiony Ksiądz Jerzy, uczyć się „zło dobrem zwyciężać”.

Było uroczyście i podniośle, zwłaszcza, że towarzyszyła nam Kapela „Sarzynioki” z Sarzyny.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, Pan Burmistrz przywitał wszystkich Gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślał, iż ks. Jerzy Popiełuszko to wielki Kapłan i wielki Człowiek, który jest dla nas wspaniałym przykładem patriotyzmu, męstwa i odwagi. Następnie Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Edward Wołoszyn przekazał Pani Dyrektor uchwałę w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej imienia Księdza Jerzego Popiełuszki. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Halina Zięba zwróciła m.in. uwagę na te aspekty życia i działalności naszego Patrona, które urzekły nas szczególnie. „Ks. Popiełuszko to człowiek, którego cechowała niezwykła skromność i dobroć, ale z drugiej strony – konsekwencja i odwaga. Chcielibyśmy te wartości szczególnie promować wśród naszych wychowanków, ukazując księdza Jerzego, który odważnie bronił ideałów prawdy, wolności i sprawiedliwości. Był chorowity i słaby fizycznie, jednak mężnie walczył o godność człowieka. Był niezłomny. Prześladowcy próbowali go uciszyć, a on uparcie mówił o miłości do ojczyzny. (…)Błogosławiony Ksiądz Jerzy, tak jak nasi wychowankowie, uczęszczał do małej, wiejskiej szkoły. To właśnie tam kształtował się Jego charakter, religijność i patriotyzm. Tam poznawał wartości, które ubogacają człowieka i dają mu wewnętrzną siłę. (…)Na przykładzie księdza Jerzego chcemy pokazać naszym uczniom, że bardzo często właśnie z dala od dużych ośrodków, w małych wioskach, wzrastają i kształtują się zahartowane, utrwalone i wartościowe charaktery, które mogą zmobilizować innych  do odważnych, często pod prąd, działań w obronie dobra, prawdy i sprawiedliwości.” – mówiła podczas uroczystości Pani Dyrektor.

Kolejnym punktem tej wspaniałej ceremonii, którą prowadzili nauczyciele naszej szkoły: Pani Marta Pająk – Traka i Pan Piotr Sucharski -  było przekazanie przez rodziców sztandaru Dyrektorowi szkoły, a następnie pocztom sztandarowym oraz uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili  licznie przybyli Goście: J. E. ks. Biskup Edward Frankowski, Starosta Powiatu Niżańskiego Pan Gabriel Waliłko, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie Pani Zofia Igras, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej i Regionalnej Sekcji NSZZ ‘Solidarność’ – Oświata i Wychowanie Pani Bogusława Buda, Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Wołoszyn, przedstawiciel Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Renaty Butryn Pani Beata Fusiarz. Ponadto przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Toniak  podziękowała wszystkim Gościom oraz Nauczycielom za wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie młodzieży.

           Ostatnią częścią uroczystości był wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Marzeny Grzybowskiej, p. Teresy Młynarskiej i p. Justyny Niedbała. Twórcom montażu słowno – muzycznego zależało na przybliżeniu sylwetki Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i wyznawanych przez Niego ideałów – miłości bliźniego, dobroci, skromności, poświęcenia i odwagi. Muzyczną oprawę uroczystości przygotowały uczennice ze szkolnego zespołu wokalnego „ Księżniczki”, które brawurowo wykonały m.in. takie utwory jak: „Ojczyzno ma”, „Matko o twarzy jak polska ziemia” czy „Psalm mojej nadziei”. Wyjątkowe emocje wzbudziła inscenizacja przygotowana przez grupę uczniów z klas I – III.

Część artystyczna zamykała ceremonię nadania imienia. Po jej zakończeniu Pani Dyrektor podziękowała wszystkim zgromadzonym za przybycie i zaprosiła na poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Koordynatorem przygotowań do uroczystości nadania imienia szkole była Pani Dyrektor Halina Zięba, Pan Burmistrz Waldemar Grochowski oraz Ksiądz Proboszcz Wiesław Stępień. Duże zaangażowanie wykazało Grono Pedagogiczne, pracownicy obsługi, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Panie Radne Elżbieta Maczuga i Grażyna Sowa,  i oczywiście – Rodzice, których pomoc i wsparcie są nieocenione .

Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Dziś Ksiądz Jerzy już oficjalnie jest naszym Patronem. To dla nas również zobowiązanie do jeszcze lepszej i bardziej skutecznej pracy dla dobra ludzi. Nadanie imienia Księdza Jerzego Popiełuszki Publicznej Szkole w Kopkach było niezwykłym świętem i ogromnie ważnym dniem, który będzie żył w naszej pamięci. Wspaniała i podniosła atmosfera, jaka towarzyszyła uroczystości, dostarczyła nam niezapomnianych wzruszeń i była okazją do osobistych refleksji. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest dla nas autorytetem i wzorem do naśladowania. Pragniemy, aby Jego motto: „Zło dobrem zwyciężaj” zawsze towarzyszyło nam w życiu.
Cieszymy się! Nasza szkoła nosi imię Księdza Jerzego Popiełuszki. To zobowiązuje...

Teresa Młynarska

 

Zobacz również: