Zapisy do Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego 

na rok szkolny 2024/2025

przy Publicznej Szkole Podstawowej

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach

Zapisy do Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach, na rok szkolny 2023/2024  odbywać się będą w dniach od 19.02.2024 r. - 01.03.2024 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego odbywać się będą od 12.02.2024 r.- 19.02.2024 r. Niezłożenie deklaracji w w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać ze strony szkoły lub w szkole. Karty można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawczyń oddziałów przedszkolnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych, zostanie ogłoszona w dniu 21.03.2024 r.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych, proszeni są o pisemne oświadczenie, potwierdzające wolę nauki ich dzieci, w wyżej wymienionych oddziałach przedszkolnych w dniach  od 22.03.2024 r. - 28.03.2024r.