OGŁOSZENIE

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach odbywać się będą w dniach od   06.02.2023r. - 17.03.2023r.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony szkoły (zakładka do pobrania) lub w szkole. Karty można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej, zostanie ogłoszona w dniu 27.03.2023r.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych, proszeni są o pisemne oświadczenie, potwierdzające wolę nauki ich dzieci, w klasie pierwszej w dniach 28.03.2023r.- 05.04.2023r.