Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej połączona z Pasowaniem na Ucznia - 13.10.2021
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej upłynął nam w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie klasy I pod przewodnictwem swojej wychowawczyni p. Marzeny Grzybowskiej przedstawili krótką część artystyczną, następnie p. dyrektor Halina Zięba pasowała pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.
Kolejno, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Krystyna Kostyra podziękowała nauczycielom za ich pracę i trud włożony w wychowanie, edukację i dbanie o dobro dzieci.