Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach

 

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach odbywać się będą w dniach od   19.02.2024 r. - 14.03.2024r.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony szkoły (zakładka do pobrania) lub w szkole. Karty można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej, zostanie ogłoszona w dniu 21.03.2024 r.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych, proszeni są o pisemne oświadczenie, potwierdzające wolę nauki ich dzieci, w klasie pierwszej w dniach 22.03.2024 r.- 29.03.2024 r.