Pasowania na ucznia - 19.10.2023
Dnia 19.10.2023r. odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach. 11 uczniów pierwszaków zostało włączonych do społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie, a następnie pasowanie symbolicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor Halinę Zięba. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Pan Burmistrz Waldemar Grochowski, Pani Dyrektor, ksiądz Proboszcz Wiesław Stępień, nauczyciele i rodzice.