Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej - 13.10.2023

Piątek w naszej szkole upłynął pod hasłem obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to święto dedykowane nauczycielom i całemu systemowi oświaty. To moment, kiedy doceniane jest czas i zaangażowanie w wychowanie przyszłych pokoleń.

Aby jak najlepiej zrozumieć historie Dnia Edukacji Narodowej, musimy  się cofnąć aż do XVIII wieku. 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego została utworzona Komisja Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w Polsce   i Europie ministerstwo edukacji powszechnej, które dawało możliwość kształcenia się osób z różnych warstw społecznych. To wydarzenie pokazuje, że w Polsce już od dawna zdawano sobie sprawę z istoty roli edukacji powszechnej w rozwoju naszego kraju, a w tym roku obchodzimy 250-lecie utworzenia KEN.

W naszej szkole odbył się uroczysty apel, zwyczajowo rozpoczęty odśpiewaniem hymnu państwowego, przygotowany pod kierunkiem p. Marzeny Grzybowskiej. Jak co roku rozdane zostały też Nagrody Dyrektora Szkoły, a Pani Teresa Młynarska oraz Dyrektor Halina Zięba  otrzymały Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Minutą ciszy społeczność naszej Szkoły uczciła pamięć zmarłej w ostatnich dniach wieloletniej nauczycielki naszej Szkoły Pani Eugenii Zygmunt.

Był to też dzień pożegnań ponieważ po trzech latach współpracy odchodzi z naszej Szkoły Pan Krystian Wraga, nauczyciel wychowania fizycznego. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i wieloletnią współpracę oraz życzymy powodzenia w podejmowaniu nowych wyzwań.

Pani Renata Ciołkosz-Konior – Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła Nauczycielom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, przekazując słodki upominek w postaci tortu.