Dzień Edukacji Narodowej i Święto Patrona naszej Szkoły - 19.10.2022

19 października 2022 r. mszą świętą w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Kopkach rozpoczęliśmy obchody Dnia Edukacji Narodowej i Patrona Szkoły ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie z klas V, VI i VII pod kierunkiem p. Teresy Młynarskiej przybliżyli fakty z życia naszego patrona, uświetniając swój występ śpiewem.

Uczniowie klas I i II pod kierunkiem p. Marii Pająk i p. Marzeny Grzybowskiej zaprezentowali krótką część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Halina Zięba, która złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za trud włożony w kształtowanie i wychowanie młodego pokolenia wręczając przy tym nauczycielom i pracownikom obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły.

W imieniu organu prowadzącego życzenia dla społeczności szkolnej złożył Pan Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Dariusz Świta, wręczając również Nagrodę Burmistrza dla Pani Dyrektor.

Życzenia dla nauczycieli przekazała również Pani Przewodnicząca Rady Rodziców – Krystyna Kostyra. Niezmiernie miłym i smacznym zwyczajem stał się już tort podarowany przez Radę Rodziców dla Grona Pedagogicznego.

Podczas dzisiejszej uroczystości rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Literacki pt. „Motto Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj” w moim życiu” – zadaniem uczniów było napisanie opowiadania w którym zostanie przedstawione wydarzenie ilustrujące słowa „Zło dobrem zwyciężaj’. Nagrody w konkursie ufundował ks. Wiesław Stępień i Rada Rodziców.

Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy VIII Maja Zygmunt, pozostali wyróżnieni to – Julia Nowakowska, Konrad Konior, Szymon Wróblewski i Karol Zygmunt. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.